snel naar:


sluit

onderdeel van

log in >>


worshipradio


luister nu >>


een fout ontdekt?

Disclaimer


Gebedsverzoeken gaan vaak over persoonlijke situaties. Wij wijzen je op je eigen verantwoordelijkheid daarin. Daarom benadrukken wij ten stelligste: "Schrijf nooit je e-mail adres, telefoonummer, adres e.d. in een gebedsverzoek of andere invulbox. Noem ook geen namen van mensen die betrokken zijn. Ook hun privacy is belangrijk!. Het gaat er niet om dat alles wat je schrijft volledig is. De bidders kunnen je verzoek bij God brengen die weet wat je nodig hebt. "

Bij de eerste keer dat iemand zich aanmeld zullen wij het verzoek of aanbod valideren alvorens deze online komt. Wij kunnen echter geen verantwoording dragen als er door bepaalde uitingen van bezoekers toch problemen ontstaan in de privacy sfeer. Als wij hiervan op de hoogte worden gebracht, zullen wij zo snel mogelijk maatregelen nemen.

Wij, als administrators van de site, kunnen al het berichtenverkeer lezen dat tussen bidders en verzoekers uitgewisseld wordt. We zullen dat ook steekspoefgewijs doen. We behouden ons het recht voor om berichten aan te passen of te verwijderen indien de inhoud naar onze mening schadelijk kan zijn of naar onze mening niet past binnen de context van deze site. Wij wijzen de gebruikers van de site er op dat het internet, de programma's en techniek nooit 100% te beveiligen zal zijn of vrij van fouten is, daarom moet je afwegen of je het risico wil nemen dat er wat mis kan gaan met de informatie die je invoert. Wij zullen er alles aan doen om de beveiliging, techniek en programma's zo goed mogelijk te beveiligen en correct te laten functioneren. Mochten er door technische of andere onvolkomenheden toch fouten ontstaan dan kunnen wij daar geen verantwoording voor dragen.